اسلاید قبلی
اسلاید بعدی
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

خشک‌کردن انجمادی یا لیوفیلیزاسیون (Lyophilization)

 خشک‌کردن انجمادی یا لیوفیلیزاسیون (Lyophilization) که توسط فریز درایر دارویی انجام می‌شود یک فرایند حفظ و خشک‌کردن مواد به روشی که در آن آب موجود در نمونه به صورت بخار (تبدیل مستقیم از حالت جامد به گاز) تصعید می‌شود، بدون این که به حالت مایع برود. این روش برای حفظ کردن داروها، مواد‌غذایی، بیولوژیک‌ها، و سایر مواد حساس به رطوبت استفاده می‌شود.
این روش در مقایسه با سایر روش‌های خشک کردن که مبتنی بر حرارت هستند، رطوبت داروها  را بدون تغییر خواص آن‌ها حذف می‌کند. به همین دلیل است که امروزه در صنایع مختلف به ویژه صنعت داروسازی از نظر تولید محصولات با کیفیت، بهترین گزینه محسوب می شود.  همچنین فرآیند خشک کردن انجمادی با استفاده از فریز درایر دارویی می‌تواند به طور مؤثری از تغییرات شیمیایی و آلاینده‌های موجود در نمونه جلوگیری کند و مانع از تخریب و آلودگی مواد حساس شود…

تاریخچه گروه صنعتی پارسه:

شرکت از همان ابتدا با هدف انجام پروژه های مهندسی در زمینه هایی که دارای فناوری های پیشرفته باشند شکل گرفت.
در طی سال های نخست، امورات شرکت با انجام پروژه‌های مختلفی که در زمینه های انرژی، حمل و نقل، نفت و گاز و… گرفته می‌شد می گذشت و از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ پروژه های موفقی در زمینه های فوق انجام شد. در سال ۱۳۹۲ هیات مدیره شرکت تصمیم گرفت تا محصولات اختصاصی را در یک زمینه خاص برای اولین بار در کشور طراحی نماید تا بتواند یک کارخانه تولیدی راه اندازی نماید. در اواخر سال ۱۳۹۲ موضوع طراحی و ساخت ماشین های فریز درایر مطرح شد که مورد موافقت قرار گرفت و تمامی تمرکز مهندسی و مالی شرکت بر این موضوع قرار گرفت.
شرکت از آن سال تا کنون بر طراحی و ساخت انواع دستگاه های فریز درایر متمرکز بوده و توانسته است دستگاه های فریز درایر با کاربردهای مختلف دارویی و غذایی و ظرفیت های مختلف را طراحی نموده و بسازد.
از سال ۱۴۰۰ تصمیم گرفته شد تا با برآورده سازی الزامات و استانداردهای بین المللی ،مقدمات ورود به بازارهای خارجی برای فروش دستگاه‌های فریز درایر

فراهم شود.
به همین منظور پروژه‌ هایی شامل:
–  انطباق نرم افزار دستگاه ها با الزامات 21CFR Part11
– طراحی و ساخت سیستم های Auto Loading &Unloading
– ارتقای سطح کیفیت ساخت قطعات دستگاه ها با تعریف پروژه‌های جوش و پولیش مکانیکی اتوماتیک و الکتروپولیش
تعریف شدند.
همچنین به موازات اقدامات فوق، مجوز CE کسب شده و شرکت در حال بررسی برای تاسیس یک سایت مونتاژ در یکی از کشورهای هدف به منظور تسهیل در روابط بین المللی می باشد.
این شرکت با یک برنامه منظم که بطور مستمر در حال پایش می باشد، تصمیم دارد تا سال ۲۰۳۰ به یکی از شرکت های برند جهانی در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات تولید دارو و غذا تبدیل شود.

فریز درایر دارویی