وبلاگ

نوآوری‌ها در فرآیند فریزدرایینگ وسایل اندازه‌گیری فشار خلأ
روش‌های رایج تشخیص پایان فریزدرایینگ اولیه در فرآیند خشک‌کردن انجمادی تحت خلأ
طرح کسب و کار فرآوری پیشرفته میوه خشک به روش فریز درایری