ارسال فریزدرایر غذایی به شیراز

ارسال فریزدرایر غذایی به شیراز

ارسال یک دستگاه فریزدرایر غذایی به شیراز

یک دستگاه فریزدرایر غذایی 150 کیلویی مدل FD150 به مقصد شیراز ارسال شد.

این فریزدرایر غذایی که روند ساخت آن تکمیل شده بود و آزمون های کیفیت را گذرانده بود در تاریخ 3 خرداد 1403 توسط گروه صنعتی پارسه به مقصد شیراز راهی شد و به زودی توسط تیم تخصصی گروه صنعتی پارسه راه اندازی می‌شود.