جشن یلدای پارسه

جشن یلدای پارسه

جشن یلدای سال1402 چهارشنبه 29آذرماه در کارخانه ی پارسه برگزار گردید.