ارسال دو دستگاه فریزدرایر دارویی ساخته شده به سفارش موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

ارسال دو دستگاه فریزدرایر دارویی ساخته شده به سفارش موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

بعد از تلاش های خستگی ناپذیر مجموعه پارسه فریز درای، دو دستگاه فریز درایر مدل PHS3 با ظرفیت هر دستگاه بیست هزار ویال 8R که برای تولید واکسن های MMR در سایت تولید واکسن های انسانی موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی نصب خواهند شد از کارخانه تکوین آزمایش پارسه به سمت این موسسه در حصارک کرج حمل شدند. این دو دستگاه جدید به دستگاه قبلی ساخت پارسه که در سال 1398 نصب شده است و در حال کار در آن موسسه می باشد ملحق خواهند شد تا شاهد حضور سه دستگاه فریز درایر ساخت پارسه ایران در کنار هم در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی باشیم.

ما تلاش می کنیم و خدا کمک خواهد کرد…