گروه صنعتی پارسه در سی امین نمایشگاه بین المللی  (اگریفود) تهران حضور یافت.

گروه صنعتی پارسه در سی امین نمایشگاه بین المللی (اگریفود) تهران حضور یافت.