گروه صنعتی پارسه شما را به بازدید از غرفه خود در  نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته دعوت می نماید.

گروه صنعتی پارسه شما را به بازدید از غرفه خود در نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته دعوت می نماید.