گواهی‌نامه‌ها

گواهینامه ها

کلیه مراحل و فرآیند طراحی و ساخت فریز درایر صنعتی غذایی و دارویی شرکت تکوین آزمایش پارسه بر اساس استاندارد ISO9001/2015 و الزامات GMP انجام می گیرد. استقرار و اجرای الزامات و استانداردهای کیفیت موجب تضمین قابلیت اطمینان و کیفیت محصولات تولیدی شرکت شده است. از اهداف اصلی استقرار و اجرای استاندارد ISO9001 کسب رضایت مشتری و ایجاد یک سیستم بهبود مستمر می باشد.