اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

شرکت تکوین آزمایش پارسه در راستای تکمیل و توسعه محصولات خود، سیستم بارگذاری و باربرداری خودکار پارسه را معرفی کرده است که می‌تواند فرآیند فریز درایر را متحول کند. ربات بارگذاری اتولودینگ به کمک چرخ‌های غلطشی خود که دارای کم‌ترین میزان بک اسلش هستند، یک حرکت افقی بدون خطا را در مسیر بارگذاری و باربرداری ویال‌های دارویی فراهم میکند. ‌آورد.

ربات پارسه، به صورت بی سیم با سیستم اصلی کنترل فرآیند در ارتباط است و توان مورد نیاز برای حرکت خود بر روی ریل های نصب شده در شلف‌ها را از باتری هایی تامین می کند که تا 24 ساعت می‌تواند ربات را در حالت آماده به کار نگه دارد.

به لطف این طراحی خاص فضای مورد نظر برای اتاق تمیز تا حد بسیار زیادی کاهش می‌یابد که باعث صرفه جویی در هزینه‌ها می‌گردد.

مزایای ربات پارسه

  • کاهش یافتن فضای مورد نیاز برای تاسیسات سیستم

در سیستم های بارگذاری و باربرداری قدیمی هم در سمت درب جلویی و هم در سمت درب عقب دستگاه فریز درایر ، باید یک فضای تاسیسات برای تجهیزات هیدرولیک و کنترل در نظر گرفته می‌شد، که در سیستم خودکار پارسه این فضا حذف گشته است.

  • تعمیر پذیری، ضد عفونی آسان و سبک بودن

به لطف طراحی‌های انجام شده در بخش تحقیق و توسعه، وزن ربات پارسه با تمامی تجهیزات الکترونیکی‌اش به کم‌تر از 15 کیلوگرم رسیده است، که این موضع باعث جابه‌جایی و تعمیر پذیری راحت آن می‌گردد. نکته دیگر آنکه در طراحی سیستم الزامات GMP در خصوص کارایی سیستم در هر زمانی لحاظ گشته است و تعداد موتور ها و باتری‌های سیستم تا دو برابر مقدار زمان و انرژی مورد نیاز برای یک بارگذاری می‌باشد.

  • نبودن هیچ قطعه متحرکی در بالای ویال ها

در سیستم باربرداری پارسه بر خلاف بسیار از سیستم‌های بارگذاری که در حالت باربرداری یک میله باید از بالای ویال ها عبور کند و به قسمت پشت آن‌ها برسد، چنین ساختاری ندارد، و در حالت باربرداری شلف آخر به مقداری معین از محل خود بالاتر می‌رود تا ربات از زیر آن عبور کرده و به قسمت انتهایی مخزن برسد.

  • کاهش ریسک تماس دارو‌های خاص با انسان

در فرآیند بارگذاری سنتی، در بعضی از داروهای خاص یا داروهایی با اثرات رادیواکتیو ، احتمال آلودگی اپراتور بارگذاری و یا انتقال آلودگی از اپراتور به دارو‌ها وجود دارد، که در فرآیند بارگذاری خودکار این موضوع رفع شده است.

  • کاهش یافتن احتمال آلودگی محیط

سیستم‌های بارگذاری سنتی که همراه با جک بودند توسط فشار روغن به حرکت در می‌آمدند و با اینکه بایک بیلوز پوشیده می‌شدند اما همچنان احتمال نشت روغن به فضای کلین وجود داشت.