تکوین آزمایش پارسه

خشک کن انجمادی

آدرس: اراک، شهرک صنعتی شماره 1، خیابان سازندگان، خیابان توسعه، خیابان توسعه 2، شرکت تکوین آزمایش پارسه (تاپکو)

تلفن: 08634132103
تلفکس: 08634132003
ایمیل: info@parsefreezedry.com